Muối nào tan trong nước

A.

Ca3(PO4)2

B.

CaHPO4

C.

Ca(H2PO4)2

D.

AlPO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ca(H2PO4)2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...