Mỹ dựng lên "sự kiện vịnh Bắc Bộ" vào ngày tháng năm nào?

A.

5/8/1964.

B.

8/5/1864.

C.

5/6/1964.

D.

5/8/1965.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5/8/1964.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.