Năm 1960 được gọi là“Năm châu Phi” vì:

A.

đánh dấu mở đầu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi.

B.

có 17 nước ở châu Phi giành độc lập.

C.

chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó bị tan rã.

D.

đánh dấu chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.