Năm 1989, ở nước nào có 3 triệu người thất nghiệp?

A.

Nước Pháp

B.

Nước Anh.

C.

Nước CHLB Đức

D.

Nước Hà Lan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nước CHLB Đức

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.