Năm 2000, mức tăng trưởng kinh tế của Đức là

A.

1,7%.

B.

2,9%

C.

3,8%.

D.

3,0%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,9%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...