Năm 2002, sức mua của thị trường Hoa Kì đạt

A.

trên 6700 tỉ USD

B.

trên 6900 tỉ USD

C.

gần 7000 tỉ USD

D.

trên 7300 tỉ USD

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

trên 7300 tỉ USD

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.