Năm 2003, sản lượng khai thác dầu mỏ của khu vực Trung Á đạt khoảng

A.

gần 1100 nghìn thùng/ngày 

B.

gần 1200 nghìn thùng/ngày

C.

hơn 1200 nghìn thùng/ngày

D.

gần 1300 nghìn thùng/ngày

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

năm 2003, lượng dầu thô khai thác của Trung Á đạt 1172,8 nghìn thùng/ngày

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.