Năm 2003, sản lượng khai thác dầu mỏ của Tây Nam Á đạt khoảng

A.

gần 21000 nghìn thùng/ ngày

B.

trên 21000 nghìn thùng/ngày

C.

gần 22000 nghìn thùng/ngày

D.

trên 22000 nghìn thùng/ngày

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

năm 2003, lượng dầu thô khai thác của Tây Á đạt 21356,6 nghìn thùng/ngày

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...