Năm 2004, tỉ lệ dân thành thị của Hoa Kì là

A.

59%

B.

69%

C.

79%

D.

89%

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

79%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.