Năm 2005, tỷ suất tăng dân số tự nhiên của Châu phi so với trung bình của thế giới lớn gấp

A.

1,5 lần

B.

1,7 lần

C.

gần 2 lần 

D.

hơn 2 lần

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

gần 2 lần 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.