Năm 2014, công ty thủy sản Đạt Minh đã xuất khẩu được 350 tấn tôm hùm, vượt mức kế hoạch 25%. Hỏi theo kế hoạch, công ty dự định xuất khẩu bao nhiêu tấn tôm hùm?

A.

280 tấn

B.

290 tấn

C.

320 tấn

D.

275 tấn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:350 tấn tôm hùm tương ứng với số phần trăm của kế hoạch là: 100% + 25% = 125% (kế hoạch) Vậy theo kế hoạch, công ty dự định xuất khẩu số tấn tôm hùm là: $350 \times 100:125 = 280$ (tấn) Đáp số: 280 tấn tôm hùm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.