Năm nay Bình 8 tuổi, tuổi của mẹ gấp 5 lần tuổi Bình. Hỏi năm nay mẹ Bình bao nhiêu tuổi?

A.

40 tuổi

B.

32 tuổi

C.

48 tuổi

D.

35 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tuổi của mẹ Bình là: $8 \times 5 = 40$ (tuổi) Đáp số: 40 tuổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.