Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi 4 năm nữa tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?

A.

4 lần

B.

6 lần

C.

5 lần

D.

3 lần

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tuổi con năm nay là: 36 : 6 = 6 (tuổi) Tuổi con 4 năm nữa là: 6 + 4 = 10 (tuổi) Tuổi mẹ 4 năm nữa là: 36 + 4 = 40 (tuổi) 4 năm nữa tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là: 40 : 10 = 4 (lần) Đáp số: 4 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.