Năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử H2 xác định bằng công thức img1. Biết tỷ số giữa bước sóng ngắn nhất và dài nhất tương ứng trong dãy Laiman và Banlme là a và B. Tỷ số a/b là :           

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1         

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dãy Laiman : img1 Dãy Balme : img2 Vậy img3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...