Nét nổi bật về tình hình kĩ thuật Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII là

A.Nhiều thành tựu kĩ thuật được du nhập từ phương Tây.
B.Tiếp cận được với sự phát triển của kĩ thuật thế giới.
C.Được du nhập từ phương Tây nhưng vì nhiều lí do nên không có điều kiện phát triển.
D.Quá lạc hậu so với sự phát triển chung của các nước trong khu vực và thế giới.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải:
Đáp án: C

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.