Nếu c và m theo thứ tự là số cạnh và số mặt của một khối đa diện, thì tính chất nào sau đây là đúng?

A.

c > m

B.

c < m

C.

2c = 3m

D.

2m = 3c

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

c > m

Áp dụng tính chất 2c ≥ 3m hay c ≥ m > m.

Vậy c > m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...