Nếu diện tích toàn phần của một hình lập phương tăng lên 12 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó tăng lên mấy lần?

A.

12 lần

B.

16 lần

C.

8 lần

D.

24 lần

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Do: diện tích toàn phần của một hình lập phương gấp 6 lần diện tích một mặt nên nếu diện tích toàn phần của một hình lập phương tăng gấp 12 lần thì diện tích một mặt tăng gấp 12 lần, do đó: diện tích xung quanh của hình lập phương tăng gấp 12 lần vì: diện tích xung quanh của một hình lập phương = diện tích một mặt $ \times \;4$ Đáp số: 12 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.