Nếu hai biến cố img1 và img2 xung khắc thì xác suất của biến cố img3 bằng        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Vì hai biến cốimg1img2xung khắc nênimg3. Theo công thức cộng xác suất ta cóimg4  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.