Nếu một khối khí dãn nỡ nhưng không có trao đổi nhiệt lượng với môi trường ngoài thì

A.

nội năng khối khí giảm.

B.

nội năng khối khí tăng.

C.

nhiệt độ khối khí tăng.

D.

động năng trung bình của các phân tử tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nội năng khối khí giảm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.