Nếu tăng chiều cao của một hình tam giác lên 16 lần và giữ nguyên cạnh đáy tương ứng thì diện tích của hình tam giác đó thay đổi như thế nào?

A.

Tăng 16 lần

B.

Tăng 8 lần

C.

Giảm 16 lần

D.

Giảm 8 lần

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Do chiều cao tăng lên 16 lần và giữ nguyên cạnh đáy tương ứng nên diện tích của hình tam giác tăng 16 lần. Đáp số: Tăng 16 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.