Nếu img1 thì img2 bằng bao nhiêu?                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có img1 img2        img3 Đặt img4 Khi đó img5 trở thành img6 img7. Ta có img8 Chọn C.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.