Nếu trình tự nucleotide của mạch gốc của ADN là 5'-ATGXGGATTTAA-3 trình tự mạch bổ sung sẽ như thế nào?  

A.

5'-TAXGXXTAAATT-3'

B.

5'-TTAAATXXGXAT-3'

C.

3'-TTAAATXXGXAT-5'        

D.

5'-AUGXGGATTTAA-3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Theo nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN: A liên kết với T và G liên kết với X. Trình tự mạch bổ sung sẽ là 5'-TTAAATXXGXAT-3' 

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...