Nếu z = -cosφ - isinφ thì acgument của z bằng:

A.

φ + k2

B.

-φ + k2

C.

 - φ + k2

D.

 + φ + k2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có z = -cosφ - isinφ = cos( + φ) + isin( + φ)

Vậy acgument của z bằng  + φ + k2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...