Nếu img1thì img2 bằng:

A.

 img1.                

B.

 img1.        

C.

 img1.                

D.

img1 .

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.