Nếu img1và img2 thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C Cộng 2 vế bất đẳng thức ta được img1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.