Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4 x(M). Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô đinh sắt tăng thêm 3,2g. Giá trị của x là.         

A.

A: 0.4

B.

B: 0,08

C.

C: 2

D.

D: 0,2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a         a             a            a

 

Khối lượng thanh sắt tăng lên 3,2g →64a – 56a = 3,2 → a=0,4mol

img2   

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.