Ngành kinh tế phát triển dựa trên thế mạnh truyền thống kinh nghiệm của nguồn lao động nước ta là gì?        

A.

Nông, lâm, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

B.

Nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ thương mại.

C.

Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến.

D.

Nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A Người dân nước ta có nhiều truyền thống, kinh nghiệm trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...