Ngành nào sau đây đang góp phần làm thay đổi mạnh mẽ nhất cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ?

A.

 Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.                 

B.

 Công nghiệp khai thác dầu khí.

C.

 Công nghiệp đóng tàu.        

D.

 Công nghiệp chế biến thủy sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngành đang góp phần làm thay đổi mạnh mẽ nhất cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ là công nghiệp khai thác dầu khí.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...