Ngày 15-8-1945, với việc Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai

A.

chính thức bùng nổ.

B.

bước sang giai đoạn quyết liệt.

C.

chính thức kết thúc.

D.

bước vào giai đoạn kết thúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...