Ngày 25-4-1976 đã diễn ra sự kiện trọng đại nào trong tiến trình lịch sử dân tộc ta

A.

Hội nghị lần thứ 24 BCHTWĐ 

B.

Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.

C.

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước

D.

Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.