Ngày nay, sự tổng hợp các chất hữu cơ bằng con đường hóa học không còn diễn ra trong tự nhiên vì:

A.

đại dương ngày nay có nồng độ muối cao hơn, do đó không tổng hợp được những giọt côaxecva nữa.

B.

thiếu các điều kiện về nhiệt độ, áp suất, nguồn năng lượng do biến động địa chất ít có, lượng ôxy trong khí quyển quá lớn.

C.

sinh vật ngày nay rất đa dạng và phong phú nên không cần tổng hợp thêm các dạng mới nữa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thiếu các điều kiện về nhiệt độ, áp suất, nguồn năng lượng do biến động địa chất ít có, lượng ôxy trong khí quyển quá lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.