Ngay từ năm 1936 Đảng đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi:

A.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

D.

Mặt trận Việt Minh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.