Nghề cá có vai trò lớn hơn cả là ở các tỉnh giáp biển thuộc:

A.

Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.

B.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

C.

Dyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Nghề cá có vai trò lớn hơn cả là ở các tỉnh giáp biển thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ, đây là những vùng có nhiều ngư trường trọng điểm của cả nước.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.