Nghiệm của hệ phương trình  là:

A.

x = 1; y = 2

B.

x = 7; y = -2

C.

x = -2; y = 7

D.

x = 2; y = 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 x = -2; y = 7

Hệ đã cho tương đương:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.