Nghiệm của phương trình img1 là:  

A.

0.

B.

1.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đk : x>1 img1  Nghiệm của phương trình img2 là: x=2.

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C. 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.