Nghiệm của bất phương trình img1 là:

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ĐK: img1

ta có: img2  img3 .    

     Đặtimg4 

ta         có:

img5 

img6.

Kết hợp ĐK ban đầu x > 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...