Ngôn ngữ khoa học là:

A.

Ngôn ngữ có yêu cầu cao về phát âm, diến đạt.

B.

Ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học.

C.

Ngôn ngữ có sự hỗ trợ của các kí hiệu, công thức, bảng biểu.

D.

Tất cả các đáp án trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các đáp án trên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.