Người ta cần làm một cái bồn chứa dạng hình nón có thể tích 1000 lít bằng inox để chứa nước, tính bán kính r của đáy hình nón sao cho diện tích xung quanh của bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất ?

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1  Ta có img2 Nhận xét khi img3  Cách 1: khảo sát hàm số Cách 2: sử dụng bất đẳng thức Cauchy  img4 Do đó dấu bằng xảy ra img5.

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.