Người ta có thể dùng phản ứng khử Ag+ của dung dịch AgNO3 trong NH3 để xác định hàm lượng glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường. Thử với 10 ml nước tiểu thấy tách ra 0,54 gam Ag. Hàm lượng glucozơ có trong nước tiểu của bệnh nhân (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn) là:

A.

39 gam/lít.

B.

41 gam/lít.

C.

43 gam/lít.

D.

45 gam/lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

45 gam/lít.

1C6H12O6 2Ag

  0,0025       (mol)

Hàm lượng glucozơ trong nước tiểu:

.1000 = 45 (g/ml).  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.