Người ta đã sử dụng Ca và AgNO3 để thực hiện sự biến đổi của dãy biến hóa:

A.

CaCl2  Cl HCl.

B.

HCl  CaCl2  AgCl. 

C.

NaCl  AgCl  Ag.

D.

CaCl2  KCl  AgCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HCl  CaCl2  AgCl. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.