Người ta đặt một mạch điện trong một hộp đen có hai đầu dây nối ra ngoài. Biết rằng mạch điện chỉ sử dụng một trong 3 linh kiện điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm L thuần cảm hoặc gồm 2 trong 3 linh kiện trên mắc nối tiếp. Bằng thực nghiệm thấy rằng cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp đặt vào hai đầu mạch điện. Mạch điện được cấu tạo bởi:

A.

R nt C.

B.

L nt C.

C.

Chỉ có L.

D.

Chỉ có R.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp đặt vào hai đầu mạch điện nên tanφ= =0 khi và chỉ khi ZL-ZC =0 khi đó mạch chỉ chứa R hoặc  đoạn mạch chứa cả R,L,C nhưng thỏa mãn ZL=ZC.

Ở đề bài chỉ dùng 1 trong 3 linh kiện nên mạch chỉ chứa R.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...