Người ta đẩy một vật lên dốc với vận tốc không    

đổi. Cho rằng người ấy đẩy vật với lực F

song song với dốc. Chiều dài dốc là d, độ

cao là h được biểu diễn trên hình.

Trọng lực đã thực hiện một công có độ lớn là 

A.

Mgd.

B.

Mgdcosθ.

C.

Mgdsinθ (và bằng mgh).

D.

Không có kết quả nào đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mgdsinθ (và bằng mgh).

= mgh = mgdsinα.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.