Người ta đo chiều cao của bề mặt một cây cầu với mặt nước là 5,53m với sai số tương đối là . Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của phép đo trên:

A.

Không vượt quá 2.10-3.

B.

Không vượt quá 2.10-5.

C.

Không vượt quá 2.10-2.

D.

Không vượt quá 2.10-4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

⇔ Δa = 0,003.5,53 = 0,01659 < 0,02 = 2.10-2. Vậy sai số tuyệt đối không vượt quá 2.10-2 .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.