Người ta dùng một chiếc thùng hình lập phương để chứa nước. Tính thể tích của thùng đó, biết rằng nếu tăng chiều cao của thùng thêm 3dm thì lượng nước chứa được trong thùng tăng 243 lít.

A.

$729d{m^3}$

B.

$1729d{m^3}$

C.

$810d{m^3}$

D.

$972d{m^3}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi: 243 lít = $243d{m^3}$ Diện tích một mặt của hình lập phương là: 243 : 3 = 81 ($d{m^2}$) Do $81 = 9 \times 9$ nên độ dài một cạnh của hình lập phương là: 9cm. Thể tích của hình lập phương là: $9 \times 9 \times 9 = 729(d{m^3})$ Đáp số: $729d{m^3}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...