Người ta dùng prôtôn có động năng KH = 7 MeV bắn phá Be đang đứng yên tạo ra hạt α có động năng Kα = 8MeV và hạt nhân X. Biết rằng vận tốc hạt α bắn ra vuông góc với vận tốc hạt prôtôn. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân tính theo u có gíá trị bằng số khối. Động năng hạt nhân X là:

A.

6,5MeV.

B.

8MeV.

C.

7,5MeV.

D.

7,8MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6,5MeV.

Phương trình phong xạ: H + Be X + He

Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 1 + 9 = A + 4 A = 6

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 1 + 4 = Z + 2 Z = 3

Do đó: X = Li

2mLi.KLi = 2mαKα + 2mHKH

Từ đó: KLi = 6,5 (MeV).

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.