Người ta dùng quy tắc nào sau đây để xác định chiều của từ trường gây ra bởi dây dẫn thẳng có dòng điện ?

A.

Nắm tay phải.

B.

Nắm tay trái.

C.

Bàn tay trái.

D.

Nắm tay phải và bàn tay trái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nắm tay phải.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.