Người ta dùng quy tắc nào sau đây để xác định chiều của từ trường gây ra bởi dây dẫn thẳng có dòng điện ?

A.

Nắm tay phải.

B.

Nắm tay trái.

C.

Bàn tay trái.

D.

Nắm tay phải và bàn tay trái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nắm tay phải.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.