Người ta sử dụng phương pháp nuôi cấy liên tục quần thể vi sinh vật để thu nhận

A.

chủng vi sinh vật đa dạng.

B.

prôtêin đơn bào, các hợp chất có hoạt tính sinh học.

C.

enzim tham gia tổng hợp prôtêin.

D.

các kháng sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Prôtêin đơn bào, các hợp chất có hoạt tính sinh học.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...