Người ta sử dụng plasmit làm thể truyền vì:

A.

plasmit là phân tử ADN nhỏ có khả năng tự nhân đôi độc lập với gen của tế bào.

B.

plasmit là phân tử ADN dạng vòng có ở nhiều loài vi khuẩn.

C.

plasmit là phân tử ADN dễ dàng tách khỏi tế bào vi khuẩn.

D.

plasmit là phân tử ADN có các gen đánh dấu để nhận biết.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

plasmit là phân tử ADN nhỏ có khả năng tự nhân đôi độc lập với gen của tế bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.