Người ta thường dùng các vật dụng bằng bạc để cạo gió cho người bị trúng gió (khi người bị mệt mỏi, chóng mặt…do trong cơ thể tích tụ các khí độc như H2S…). Khi đó vật bằng bạc bị đen do phản ứng: 4Ag + O2 + 2H2S → 2Ag2S + 2H2O. Chất khử trong phản ứng trên là             

A.

A. O2.        

B.

B. H2S.        .        

C.

C. Ag

D.

D. H2S và Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Nhận thấy: Ag → Ag+ + 1e : Ag nhường electron nên Ag là chất khử.      

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.